Hakemus valmennusmaksu-avustukseen

Voimistelijan tiedot 

Huoltajien tiedot 

Muut tulot ja selvitys tilanteesta 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun tarvittaessa antamaan lisäselvitykset niitä pyydettäessä