Lasten ohjaajia

Keväkatkaudelle 2023 haemme:

 • Lasten tuntien vastuuohjaajaa
  • Akrobatiavoimistelu 8-10v. tiistaisin klo 18.30-19.30 Mankkaanpuron koulu
 • Lasten tuntien apuohjaajaa
  • Voimistelukoulu 4-5v. ja 6-7v. tiistaisin klo 17.00-18.30 Mankkaanpuron koulu

Kevätkausi alkaa 9.1.2023. Hae pikaisesti, sillä paikat täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä!

Akrobatiavoimistelussa opetellaan akrobatiavoimistelun perustaitoja ja temppuja, kuten erilaisia kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsillä seisontaa. Yksilöliikkeiden lisäksi tunneilla tutustutaan pari- ja ryhmäakrobatiaan. Tunnilla liikutaan monipuolisesti lasten iät ja taitotasot huomioiden. Hauskojen tuntien myötä kehittyvät mm. notkeus, voima, kehonhallinta ja tasapaino! Tunnille voi tulla ilman aiempaa harrastustaustaa. 

Voimistelukoulussa liikkuminen on iloinen asia! Voimistelukoulussa opetellaan liikkumisen perustaitoja ja tutustutaan voimistelun alkeisiin leikkien ja mielikuvien kautta. Jokainen lapsi saa harjoitella omien taitojensa ja toiveidensa mukaisesti. 

Lisäksi etsimme sijaisia monipuolisille lasten harrastetunneille. Mikäli myöhemmin vapautuu vakituisia ohjaajan paikkoja, on sijaisen mahdollista halutessaan myös siirtyä vakinaiseksi ohjaajaksi.

Tuntitarjonnastamme löytyy mm. temppujumppaa, akrobatiavoimistelua, FreeGymiä, NinjaGymiä, seikkailujumppaa, voimistelukoulua, perheliikuntaa ja tanssitunteja. Tunteja pidetään Mankkaan, Tapiolan, Kilon, Leppävaaran ja Haukilahden alueilla. Tärkeintä tunneillamme on turvallisen liikkumisen lisäksi liikunnan ilo sekä positiivinen ja kannustava ilmapiiri.

Jokaisella lasten tunnilla tanssitunteja lukuunottamatta on vastuuohjaajan lisäksi ryhmän koosta riippuen 1-2 apuohjaajaa.

Vastuuohjaajilta edellytämme

 • Täysi-ikäisyyttä
 • Kokemusta ja/tai koulutusta lasten liikunnasta
 • Positiivista, kannustavaa ja vastuuntuntoista asennetta

Vastuuohjaajan tehtäviin kuuluu

 • Kausi- ja tuntisuunnitelmien laatiminen
 • Päävastuu tuntein ohjaamisesta, sisällöstä sekä ryhmästä
 • Tarvittaessa yhteydenpito huoltajiin

Apuohjaajilta edellytämme

 • 15-vuoden ikää
 • Positiivista asennetta ja oma-aloitteisuutta

Apuohjaajan tehtäviin kuuluu

 • Vastuuohjaajan avustaminen tunneilla
 • Lasten avustaminen ja ryhmänhallinnassa auttaminen
 • Aktiivinen osallistuminen
 • Kokemuksen karttuessa leikkien, harjoitusten ja pienryhmien ohjaaminen

Hakijan eduksi katsotaan kokemus lasten kanssa työskentelystä sekä mahdollinen oma harrastustausta. 

Me tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan, seuran täyden tuen sekä hyvän ja urheilullisen työskentelyilmapiirin. Koulutamme ohjaajiamme lisäksi muun muassa Voimisteluliiton koulutuksilla.

Kevätkausi alkaa 9.1.2023.

Käy täyttämässä hakemus tästä, niin otamme sinuun yhteyttä!

Mikäli sinut valitaan ohjaajaksi/valmentajaksi lasten tai nuorten ryhmään, on sinun esitettävä ennen työsuhteen alkua rikostaustaote seuralle 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi


Lisätietoja antaa:

Maija Pelttari
Seurakoordinaattori
seurakoordinaattori.tapvo@gmail.com
050 383 4433