Ohjauksen linjaukset

Tapiolan Voimistelijoiden ohjauksen linjaukset

Lasten ja nuorten harrastetuntien tavoitteena on antaa onnistumisen elämyksiä ja liikunnan riemua sekä kehittää liikunnallisia perustaitoja ja sosiaalisia valmiuksia turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Tavoitteenamme on luoda lapsille ja nuorille pohja elinikäiselle liikunnan harrastamiselle. Aikuisten harrasteliikunnassa tavoitteena on tarjota monipuolisia ja laadukkaita liikuntatunteja sekä liikunnan iloa eri ikäisille liikkujille.

Seuramme arvot ovat avoimuus, inhimillisyys, yhteisöllisyys, laadukkuus ja liikunnan ilo.


Ohjauksen eettiset linjaukset 

 • Luon harjoituksiin myönteisen ja kannustavan ilmapiirin
 • Huomioin harrastajat yksilöllisesti, kohtelen kaikkia oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti 
 • Teen parhaani ja toimin itse esimerkillisesti
 • Suunnittelen harjoitukset huolellisesti huomioiden ikä- ja taitotason sekä monipuolisen harjoittelun
 • Kehitän jatkuvasti osaamistani ohjaajana / valmentajana
 • Toimin seuran arvojen mukaan: avoimuus, inhimillisyys, yhteisöllisyys, laadukkuus ja liikunnan ilo
 • Sitoudun noudattamaan urheilun yhteisiä reilun pelin periaatteita sekä voimistelun eettisiä periaatteita.

Seuran pelisäännöt

 • Toimimme esimerkillisesti ja olemme ystävällisiä
 • Edustamme seuraa ylpeydellä ja ilolla
 • Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti
 •  Olemme reiluja, avoimia ja vastuuntuntoisia

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Lasten tuntimme antavat hyvät perusvalmiudet mihin tahansa liikunnalliseen harrastukseen. Tunneilla:

 • Tarjotaan onnistumisen elämyksiä ja liikunnan riemua
 • Harjoitellaan kehontuntemusta, perusliikuntataitoja, ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja
 • Tutustutaan erilaisiin välineisiin, telineisiin, leikkeihin ja musiikin rytmeihin
 • Liikutaan leikinomaisesti ja mielikuvien maailmassa

Kaikki lasten tuntimme kuuluvat Voimistelukoulun-leikkivarjon alle ja niillä noudatetaan laadukkaan lasten voimistelun periaatteita (Voimisteluliitto). Tuntitarjonnastamme löytyy monipuolisesti erilaisia tunteja, joista jokainen voi valita mieleisensä. Voimisteluryhmät ovat hyvä pohja kilpavoimistelusta kiinnostuneille. Myös muista ryhmistä voi oman kiinnostuksen mukaan edetä kilpatoiminnan puolelle. 

Tunneillamme liikutaan arvojemme mukaisesti kannustavassa, positiivisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Huomiota kiinnitetään lasten vahvuuksiin ja positiiviseen kannustamiseen. Tunneilla ei käytetä rangaistuksia kuten jäähypenkkejä, eristämistä muusta ryhmästä tai esim. leikkiin osallistumisen kieltämistä. Ei-toivottuun käytökseen ja toimintaan puututaan muun muassa ohjaamalla ja auttamalla lasta toimimaan yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti, tekemällä yhdessä lapsen kanssa, menemällä lapsen lähelle rauhoittamaan tätä, kannustamalla ja kehumalla onnistumisista jne. Yhteiset pelisäännöt on käydään vähintään kauden aluksi koko ryhmän kanssa läpi.

Positiivisen ilmapiirin luomiseen panostetaan kehumalla, kannustamalla ja antamalla positiivista palautetta niin koko ryhmälle kuin jokaiselle yksittäiselle lapsellekin. Lapsiryhmän hallinta vaatii jämäkkyyttä, selkeää ohjeiden antamista ja välillä kuuluvaakin äänenkäyttöä, mutta huutaminen tai lasten nuhteleminen eivät kuulu toimintatapoihimme.  Jokaiselle ryhmälle laaditaan kausisuunnitelmat monipuolisen harjoittelun takaamiseksi.

Ryhmien maximi koot ovat noin 15–20 lasta. Kaikilla lasten harrastetunneilla on täysi-ikäinen vastuuohjaaja sekä 1–2 apuohjaajaa ryhmän koon mukaan. Tanssitunneilla on 1–2 ohjaajaa lasten iästä ja ryhmän koosta riippuen. Nuorten (13–16 v.) tanssitunneilla on yksi vastuuohjaaja. 

Kaikki lasten ryhmät osallistuvat halutessaan seuran kevät- ja joulunäytöksiin. Näytöksissä lapset pääsevät näyttämään oppimaansa ja saavat myös uusia kokemuksia sekä elämyksiä.

Pelisäännöt

Jokainen ryhmä omat pelisääntönsä yhdessä lasten kanssa, jotka käydään läpi kauden alussa. 

Ohjaajien pelisäännöt

 • Pukeudun asianmukaisesti ja urheilullisesti ja pidän hiukset kiinni
 • Tulen tunnille ajoissa ja lopuksi huolehdin, että jokainen lapsi pääsee turvallisesti kotiin
 • Puheeni ja käyttäytymiseni ovat asiallista, reipasta ja iloista
 • Huomioin jokaisen lapsen tunnin aikana
 • Kannustan, innostan ja annan positiivista palautetta
 • Pidän vanhemmat ajan tasalla ja tiedotan mahdollisista muutoksista
 • Liikun yhdessä lasten kanssa, en istu salin reunalla ”luppoaikanakaan”

Vanhempien pelisäännöt

 • Innostamme, kannustamme ja motivoimme lasta
 • Annamme lapsen yrittää ja erehtyä, iloitsemme yhdessä onnistumisista
 • Tulemme tunnille ajoissa ja huolehdimme kunnollisista liikuntavarusteista
 • Olemme itse esimerkkinä lapselle ja noudatamme sovittuja pelisääntöjä

Aikuisten harrasteliikunta

Aikuisten harrasteliikunnan tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista toimintaa eri-ikäisille liikkujille. Ryhmäliikuntakalenteri pidetään monipuolisena ja tunnit on jaettu kategorioihin Tehokkaat perustunnit / Tanssilliset tunnit / Kehonhuollolliset tunnit. Tuntikuvaukset löytyvät nettisivuiltamme ja niiden avulla liikkuja voi valita itselleen sopivat tunnit. Tunnit ovat hyvin suunniteltuja ja monipuolisia ja osallistujille annetaan tarpeen mukaan vaihtoehtoisia liikkeitä. Senioreille on tuntiohjelmassa omia tunteja.

Jokainen voi osallistua tunneillemme sellaisena kuin on, oman kunnon ja tasonsa mukaan. Tunneilla on myönteinen ja rento ilmapiiri. Uusille liikkujille tarjotaan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, kuten kokeiluviikkoja ja maksuttomia tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan seuran toimintaan. 

Tuntiohjelmaa päivitetään vuosittain kysynnän ja palautteiden perusteella. Tuntiohjelma suunnitellaan yhdessä ohjaajien kanssa. Otamme mahdollisuuksien mukaan tuntiohjelmaan uutuustunteja ja kokeilemme ennakkoluulottomasti erilaisia konsepteja, mutta varmistamme myös, että suosituimmat perustunnit löytyvät ohjelmasta. 


Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

Seuramme ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista käytöstä toiminnassamme. Jokaisella ohjaajalla, valmentajalla, harrastajalla ja muulla toimijalla tulee olla turvallinen ympäristö harrastaa, työskennellä ja toimia seurassamme.

Epäasiallinen käytös on kaikkea hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Se voi olla tekoja tai laiminlyöntejä, tahallista tai tahatonta, järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista ja äärimmillään jopa lainvastaista toimintaa. Kuka vain voi kokea epäasiallista käyttäytymistä kenen tahansa toimesta. Kaikkeen epäasialliseen toimintaan tulee aina puuttua. Jokainen kokee asiat eri tavalla, jolloin tulee huomioida, että se mikä ei loukkaa yhtä, voi olla loukkaavaa toiselle.

Lisätietoja seuran vastuullisuudesta voit lukea täältä.

Palautetta seuralle voi antaa yhteydenottolomakkeen kautta.