Tuntikuvaukset

Lasten tuntimme antavat hyvät perusvalmiudet mihin tahansa liikunnalliseen harrastukseen!

Tunneillamme:

  • Tarjotaan onnistumisen elämyksiä ja liikunnan riemua
  • Harjoitellaan kehontuntemusta, perusliikuntataitoja, ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja
  • Tutustutaan erilaisiin välineisiin, leikkeihin ja musiikin rytmeihin
  • Liikutaan leikinomaisesti ja mielikuvien maailmassa
   

Akrobatiavoimistelu 

Tunnilla opetellaan akrobatiavoimistelun perustaitoja ja temppuja, kuten erilaisia kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsillä seisontaa. Yksilöliikkeiden lisäksi tunneilla tutustutaan pari- ja ryhmäakrobatian alkeisiin. Tunnilla liikutaan monipuolisesti, iloisesti sekä lasten iät ja taitotasot huomioiden. Hauskojen tuntien myötä kehittyvät mm. notkeus, voima ja tasapaino! Tunnille voi tulla ilman aiempaa harrastustaustaa. 

Akrobatiavoimistelu 8-13v.
Tällä tunnilla harjoitellaan pari- ja ryhmäakrobatian liikkeitä, kuten näyttäviä nostoja, vauhdikkaita hyppyjä ja upeita pyramideja. Tunnilla hyödynnetään myös akrobatian perustaitoja, itse yksilöliikkeiden harjoittelun kuitenkin jäädessä vähemmälle. Tuntien myötä kehittyvät mm. kehonhallinta, koordinaatio ja ryhmätyöskentelytaidot.

Tunti sopii erityisesti viikon toiseksi akrotunniksi tai lapsille, joilla on jo harrastustaustaa muista lajeista. 


FreeGym 

Freegym-tuntimme ovat osa Voimisteluliiton kehittämää konseptia, jossa tärkeintä on erilaisten temppujen ja taitojen harjoittelu hauskasti lasten iät huomioiden.

Tunnit kehittävät perusliikuntataitoja, joita harjoitellaan monipuolisesti ja innostavasti jatkuvasti uutta oppien sekä itseä haastaen. Harjoitukset kehittävät samalla mm. lasten tasapainoa, koordinaatiota ja voimaa. Tunnilla tehtävät liikkeet pohjautuvat telinevoimisteluun, akrobatiaan ja parkouriin. Lisäksi tunneilla harjoitellaan volttien alkeita.

Jokaisella tunnilla lämmitellään, harjoitetaan voimaa ja kehonhallintaa sekä temppuillaan
monipuolisilla temppuradoilla vaihtuvien teemojen mukaan.

Tunnille voi osallistua ilman aiempaa harrastustaustaa.


Joukkuevoimistelun esivalmennus

Esivalmennuksessa tutustutaan joukkuevoimisteluun ja opitaan monipuolisesti perusliikuntataitoja ja voimistelun alkeita. Joukkuevoimistelu on yhdistelmä erilaisia hyppyjä, tasapainoja, vartaloliikeita, akrobatiaa sekä askelluksia, joista muodostuu ohjelma.

Harjoittelu tapahtuu  kannustavassa ja iloisessa ilmapiirissä. Esivalmennusryhmät ovat avoimia kaikille ja ryhmiin voi ilmoittautua vapaasti. Aikaisempaa voimistelutaustaa ei tarvita.  Esivalmennuksesta siirrytään joukkuevoimistelun joukkueeseen iän mukaisesti taitotaso huomioiden.
Lisätietoja


Mini-JV 

Mini-JV (=joukkuevoimistelu) -tunneilla voimistelua lähestytään musiikin ja oman kehon kautta, voimistelun iloa ja leikkejä unohtamatta. Tunneilla harjoitellaan joukkuevoimistelun perusteita, liikkuvuutta, koordinaatiokykyä, ketteryyttä ja tasapainoa. Hyvä alkeistunti pikkujumpparille.

Mini-JV-tunnit ovat osa Voimistelukoulu-konseptia. Voimistelukoulu on Voimisteluliiton uusi konseptikokonaisuus, joka auttaa seuroja laadukkaan lasten toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä. Konseptin osa-alueet on kehitetty yhteistyössä lasten voimistelun ammattilaisten kanssa.

Mini-JV-tunneilla harjoitellaan perusteellisemmin joukkuevoimistelun alkeita, kuin voimistelukoulu-tunneillamme, mutta molemmat ovat hyvä pohja voimistelutaitojen opetteluun. Mini-JV -tuntien vastuuohjaajilla on oma joukkuevoimistelutausta.


NinjaGym 

Ninjagym tuntimme pohjautuvat  Voimisteluliiton lanseeraamaan Freegym-konseptiin, jossa tärkeintä on erilaisten temppujen ja taitojen harjoittelu leikinomaisesti lasten iät huomioiden.

Tunnilla opitaan perusliikuntataitojen lisäksi hienoja temppuja ja uusia taitoja turvallisesti kannustavassa ilmapiirissä. Tunnit koostuvat lämmittelyleikeistä, erilaisista harjoituksista ja monipuolista temppuradoista. Lisäksi tunneilla kehitetään mm. liikkuvuutta, ketteryyttä ja voimaa.

Tunti sopii erinomaisesti lapsen ensimmäiseksi omaksi harrastukseksi ja tunti antaa hyvän pohjan jatkaa myöhemmin esim. Freegym-tunneille.


Perheliikunta

Perheliikunta on lapsen ja vanhemman yhteistä aikaa, jonka tarkoituksena on ilon ja virkistyksen tuottaminen aikuiselle ja lapselle. Tunneilla liikutaan oman aikuisen kanssa sadun, musiikin ja mielikuvien siivittämänä.

Tuntien tavoitteena on lapsen liikunnallisten valmiuksien kehittäminen turvallisessa ilmapiirissä. Perheliikunta on myös oiva keino tutustuttaa hieman ujompi lapsi ryhmässä liikkumiseen oman tutun ja turvallisen vanhemman kanssa.


Seikkailujumppa 

Seikkailujumppa on monipuolinen ja vauhdikas tunti, jossa liikutaan mielikuvien ja sadun maailmassa. Samalla harjoitellaan perusliikuntataitoja, kehontuntemusta ja välineiden käsittelyä - temppuillaan ja temmelletään. Jokainen tunti on oma pieni seikkailunsa!


Showtanssi 

Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti showtanssin perusteita. Erilaiset tekniikkaharjoitukset, salinpoikkisarjat, lihaskunto sekä venyttelyt kuuluvat tunnille. Lisäksi tällä tunnilla pidämme hauskaa, opettelemme eläytymään musiikkin ja harjoittelemme improvisaatiota rennossa ilmapiirissä. Tanssin myötä kehittyvät myös muun muassa notkeus, tasapaino ja rohkeus esiintyä!


Street-/Showtanssi 

Tunnilla harjoitellaan showtanssin perusteita ja tutustutaan erilaisiin street-tanssilajeihin. Tällä tunnilla opit tämän hetken suosituimmat tanssit kuten shuffle-tanssi tai "flossaus". Tunteihin sisältyy myös koreografioita, tekniikkaharjoittelua sekä venyttelyä. Tanssin iloa rennossa ilmapiirissä!


Temppujumppa

Temppujumpassa temppuillaan monipuolisilla ja vaihtuvilla temppuradoilla sekä harjoitellaan akrobatian alkeita. Tunneilla pääsee kiipeilemään, roikkumaan, seisomaan päällään sekä pelaamaan ja leikkimään ryhmässä.


Voimistelukoulu

Voimistelukoulussa liikkuminen on iloinen asia! Voimistelukoulussa opetellaan liikkumisen perustaitoja ja tutustutaan voimistelun alkeisiin leikkien ja mielikuvien kautta. Jokainen lapsi saa harjoitella omien taitojensa ja toiveidensa mukaisesti.