Valmennusmaksuavustus kevät 2024

Tapiolan Voimistelijoiden hallitus voi myöntää kausittain avustusta valmennusmaksuihin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti määräaikaan mennessä saapuneisiin hakemuksiin.

Myönnetään harkinnanvaraisesti

  • yhdeksi kaudeksi kerrallaan (kevät/syksy)
  • pääsääntöisesti enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi (erilliset hakemukset)
  • vapautus osittain joukkueen valmennusmaksusta. Jäsenmaksu ja muut joukkueen kulut maksetaan normaalisti

Valmennusmaksu avustuksen myöntämiseen vaikuttavat seikat

  • perheen taloudellinen tilanne
  • perheen koko
  • Tapiolan voimistelijoissa voimistelevien perheen lasten määrä ja voimistelusta aiheutuvien kulujen suuruus
  • voimistelijan motivaatio

Hakemuksen täyttö- ja käsittelyaika

  • Hakemus tulee olla täytettynä 31.1.2024 klo 23:598 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti hallituksessa.  Otamme suoraan yhteyttä hakijaan, mikäli avustusta myönnetään.  Avustusta saaneiden nimiä ei julkaista.