Valmennuksen linjaukset

Tapiolan Voimistelijoiden valmennuksen linjaukset

Joukkuevoimistelussa tavoitteenamme on tarjota jokaiselle voimistelijalle mahdollisuus harrastaa joukkuevoimistelua omalla taito- ja tavoitetasolla. Tarjoamme voimistelijoille liikunnan sekä esiintymisen iloa ja yhteisöllisyyden kokemuksia.  Haluamme vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja, luoda hyvän pohjan urheilulliselle elämäntavalle ja antaa lapselle vahvat liikunnalliset perustaidot mihin tahansa urheilulajiin. Seuramme arvot ovat avoimuus, inhimillisyys, yhteisöllisyys, laadukkuus ja liikunnan ilo.

Harjoituksissa liikutaan arvojemme mukaisesti kannustavassa, positiivisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Huomiota kiinnitetään voimistelijoiden vahvuuksiin ja positiiviseen kannustamiseen. Tunneilla ei käytetä rangaistuksia kuten jäähypenkkejä tai eristämistä muusta ryhmästä. Yhteiset pelisäännöt käydään kauden aluksi koko joukkueen kanssa läpi.  Positiivisen ilmapiirin luomiseen panostetaan ja valmentajat kehuvat, kannustavat ja antavat positiivista palautetta niin koko joukkueelle kuin jokaiselle yksittäiselle voimistelijallekin.  Myös huoltajien kanssa jaetaan onnistumisen hetket. Joukkueen hallinta vaatii jämäkkyyttä, selkeää ohjeiden antamista ja välillä kuuluvaakin äänenkäyttöä, mutta huutaminen tai voimistelijoiden nuhteleminen eivät kuulu toimintatapoihimme.  

Vastuuvalmentajat laativat omien joukkeidensa kausisuunnitelmat ja vastaavat tavoitteiden asettamisesta sekä harjoitusten ja harjoitteiden suunnittelusta. Jokaisella joukkueella on vastuuvalmentajan lisäksi apuvalmentajia, jotka toimivat vastuuvalmentajan apuna.


Valmenuksen eettiset linjaukset 

 • Luon harjoituksiin myönteisen ja kannustavan ilmapiirin
 • Huomioin harrastajat yksilöllisesti, kohtelen kaikkia oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti 
 • Teen parhaani ja toimin itse esimerkillisesti
 • Suunnittelen harjoitukset huolellisesti huomioiden ikä- ja taitotason sekä monipuolisen harjoittelun
 • Kehitän jatkuvasti osaamistani ohjaajana / valmentajana
 • Toimin seuran arvojen mukaan: avoimuus, inhimillisyys, yhteisöllisyys, laadukkuus ja liikunnan ilo
 • Sitoudun noudattamaan urheilun yhteisiä reilun pelin periaatteita sekä voimistelun eettisiä periaatteita.

Valmentajan pelisäännöt

 • Pukeudun asianmukaiseen ja urheilulliseen varustukseen ja pidän hiukset kiinni
 • Tulen paikalle ajoissa ja lopuksi huolehdin, että jokainen voimistelija pääsee turvallisesti kotiin
 • Puhun ja käyttäydyn asiallisesti, reippaasti ja iloisesti
 • Kannustan, innostan ja annan positiivista palautetta
 • Pidän vanhemmat ajan tasalla ja tiedotan mahdollisista muutoksista
 • Liikun yhdessä voimistelijoiden kanssa, olen itse aktiivinen (en istu salin reunalla)

Seuran pelisäännöt

 • Toimimme esimerkillisesti ja olemme ystävällisiä
 • Edustamme seuraa ylpeydellä ja ilolla
 • Kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti
 • Olemme reiluja, avoimia ja vastuuntuntoisia

Harjoitusmäärät ikäkausittain

Ikäluokka

Harraste-
polun joukkueet

Kilpa-
polun joukkueet

SM-
polun joukkueet

6–7 v. 

1–2

1–2

2–3

8–10 v.

1–2

2–3

3–4

10–12 v.

2–3

3–4

4–5

12–14 v.

2–3

3–4

5→

14–16 v.

2–3

3–4

5→

Yli 16 v.

1–2

3–4

5→


Kilpailut ja stara-tapahtumat

Kilpapolku on joukkuevoimistelun voimistelutie ikäkaudesta toiseen. Kilpajoukkueissa harrastetaan joukkuevoimistelua eri taito- ja tavoitetasoilla jolloin harjoittelu on turvallista ja mielekästä. Alle 8-vuotiaiden joukkueet osallistuvat esitysohjelmillaan stara-tapahtumiin. Yli 8-vuotiaiden joukkueet siirtyvät porrastetusti kilpailemaan joukkuevoimistelun kilpailuihin. Yli 12-vuotiaat joukkueet suuntaavat kilpailemaan joko harraste-, kilpa- tai SM-sarjaan.

Noudatamme kilpailemisessa Voimisteluliiton ajan tasalla olevia sääntöjä. Alle 14-vuotiaiden joukkueissa sekä kilpa- että harrastesarjan joukkueissa kaikki urheilijat pääsevät kilpailemaan. Huolehdimme myös, että kilpailuiden määrä on suhteessa joukkueen harjoittelumääriin, sillä kilpailut lisäävät kustannuksia. Kilpailemisen pelisääntöjä valvoo seurassamme valmennuspäällikkö. Katsomossa kannustamme kaikkia joukkueita tasapuolisesti ja asiaankuulumattomat kommentit jätetään pois.

Suositeltu staratapahtumien / kilpailuiden määrä per kausi:

Ikäluokka

Harraste-
polun 
joukkueet

Kilpa-
polun 
joukkueet

SM-
polun 
joukkueet

6–7 v. 

-

Stara-
tapahtumat 
1–2

Stara-
tapahtuma 
1–2

8–10 v.

Stara-
tapahtumat 
2

Kilpailut / 
Stara-
tapahtumat 
3

Kilpailut 
3–4

10–12 v.

Stara-tapahtuma 
3

Kilpailut / 
Stara-tapahtuma 
3–4

Kilpailut 
4–5

12–14 v.

Kilpailut 
3–4

Kilpailut 
3–4

Kilpailut 
4–6

14–16 v.

Kilpailut 
3–4

Kilpailut 
4–5

IFAGG:n kisakalenteri määrittää

Yli 16 v.

Kilpailut 
3–4

Kilpailut 
3–5

IFAGG:n kisakalenteri määrittää


Urheilullinen elämäntapa ja terve urheilija

Kannustamme voimistelijoitamme urheilulliseen elämäntapaan ja sitä tukemaan järjestämme vuosittain kauden starttien yhteydessä teemaan liittyviä infoja ja asiantuntijaluentoja, jotka on tarkoitettu joukkuevoimistelun vanhemmille sekä urheilijoille itselleen. Aikaisempia luentoteemoja ovat olleet mm turvallinen harjoittelu ja tukitoimet, urheilijan ravinto, kokonaisliikuntamäärät ja omatoiminen harjoittelu.

Tavoitteenamme on terve urheilija ja toiminta-ajatuksemme on “turvallisesti ja terveellisesti”. Painotamme valmentajillemme turvallisen harjoittelun merkitystä ja harjoittelua valvotaan valmennuspäällikön toimesta.

Loukkaantumistapauksissa seuraan on luotu urheilijan hoitopolku, joka ohjeistaa perhettä toimimaan tapaturman sattuessa.

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

Seuramme ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista käytöstä toiminnassamme. Jokaisella ohjaajalla, valmentajalla, harrastajalla ja muulla toimijalla tulee olla turvallinen ympäristö harrastaa, työskennellä ja toimia seurassamme.

Epäasiallinen käytös on kaikkea hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Se voi olla tekoja tai laiminlyöntejä, tahallista tai tahatonta, järjestelmällistä, jatkuvaa tai kertaluontoista ja äärimmillään jopa lainvastaista toimintaa. Kuka vain voi kokea epäasiallista käyttäytymistä kenen tahansa toimesta. Kaikkeen epäasialliseen toimintaan tulee aina puuttua. Jokainen kokee asiat eri tavalla, jolloin tulee huomioida, että se mikä ei loukkaa yhtä, voi olla loukkaavaa toiselle.

Lisätietoja seuran vastuullisuudesta voit lukea täältä.

Palautetta seuralle voi antaa yhteydenottolomakkeen kautta.

Kilparyhmissä voimistelevat voimistelijat voivat halutessaan antaa nimettömänä palautetta anonyymin palautelomakkeen kautta. Kannustamme huoltajia kertomaan palautelomakkeesta lapsilleen.

Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri on meille tärkeää ja kannustamme siihen, että mahdolliset ristiriidat selvitetään aina puhumalla asianosaisten kesken. Valmentajamme ovat tärkeässä roolissa luottamuksellisen suhteen ja ilmapiirin luomisessa joukkueeseensa. Mikäli voimistelija kokee syystä tai toisesta, ettei voi / halua antaa henkilökohtaisesti palautetta tai tuoda jotakin epäkohtaa tai mieltä askarruttavaa asiaa esille, voi hän tuoda huolensa esiin palautelomakkeessa. Käsittelemme palautteet viipymättä. Haluamme, että kynnys palautteen antamiselle ja mahdollisten epäkohtien esille tuomiselle on mahdollisimman matala.

Seuran toimintalinja: