Intra|Hallitus

Pro Seurat -hanke käyntiin

23.9.2007

Tapiolan Voimistelijat mukana vuosituhannen suurimmassa Suomen Voimisteluliitto Svolin seurakehityshankkeessa!

Tapiolan Voimistelijat on valittu mukaan Suomen Voimisteluliitto Svolin "Svoli2010 – Pro Seurat" -hankkeeseen. Kyseessä on nelivuotinen valtakunnallinen projekti voimisteluseurojen toimintaedellytysten parantamiseksi. Jokainen seura on mukana hankkeessa yhden vuoden ajan.  

Svoli2010 – Pro Seurat perustuu seuran tekemään itsearviointiin, jonka pohjalta seura valitsee oman toimintansa kannalta oleellisimman kehityshankkeen. Svoli tukee seuroja yhteisillä tapaamisilla ja seurakonsulttikäynneillä. Hankkeessa ovat mukana vahvasti myös Suomen Liikunta ja Urheilun aluejärjestöt omien seurakehittäjiensä panoksella sekä kokeneet svolilaiset seurajohtajat.

Kehitysjakso käynnistyi valtakunnallisella yhteistapaamisella 22.-23.9. Jyväskylässä. Projektistartissa osallistuvat seurat saivat apua oman projektisuunnitelmansa tekemiseen. Puheenjohtajamme Maija-Liisa Kallio-Sainio summaa starttiviikonlopun antia: "Antoista Pro Seurat -startissa oli seurojen välinen yhteistyö - hyväksi havaittujen toimintatapojen ja ideoiden jakaminen seurojen kesken. Erityisesti pääkaupunkiseudun seuroilla ajankohtaiset haasteet ovat samankaltaisia ja solmimme tärkeitä kontakteja viikonlopun aikana muiden hankkeessa mukanaolevien pääkaupunkiseuden seurojen kanssa. Tavoitteenamme on myös jatkossa jakaa kokemuksia näiden seurojen kanssa. Koko valtakunnan tasolla vapaaehtoisista seuratoimijoista on kova pula. Tähän yritämme omalta osaltamme pureutua myös tämän projektin tulosten kautta. Seurassamme ensivaiheessa Visio -ryhmä työstää hanketta ja myöhemmin syksyllä vuorossa on hankkeen esittely ja keskustelu Tulevaisuusillassa."

 Pro Seurat -hankkeen edistymistä seurassamme seurataan näillä www-sivuilla.

Lisätietoja valtakunnallisesta hankkeesta:

 Lisätietoja: http://www.svoli.fi/svoli/artikkeliarkisto/?num=74785