Syyskokouksessa vahvistettiin toimintasuunntelma ja talousarvio sekä valittiin seuran hallitus

24.11.2021

Seuran syyskouksessa tiistaina 23.11.2021 vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Viitamäki. Hallituksesta jäivät erovuoroisina pois Paula Hassel ja Vivian Villa ja uusiksi jäseniksi valittiin Lotta Akkanen sekä Elina Lehmijoki. Heidän lisäkseen hallituksessa jatkavat Ulla Ahvenniemi, Virpi Holmqvist, Virve Jokinen, Eeva Lammassaari, Kristiina Naumanen ja Enni Railamaa.

Syksyllä yhdessä hallituksen ja seuran työntekijöiden kanssa on päivitetty seuran arvot, missio eli toiminnan tarkoitus sekä harrasteliikunnan ja kilpatoiminnan visiot, jotka nyt syyskokouksessa vahvistettiin.

Seuran arvot:

Avoimuus 
Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa jokaisella tasolla, niin hallituksen toiminnassa kuin kilpa- ja harrastetoiminnankin saralla. Seuratoimijamme ovat helposti lähestyttäviä. Viestimme läpinäkyvästi ja säännöllisesti. Toiminnan dokumentointi on selkeää ja systemaattista.

Inhimillisyys
Toista arvostava ja inhimillinen vuorovaikutus on toimintamme lähtökohta. Kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme sekä kohtelemme kaikkia ystävällisesti. Jokainen on tervetullut toimintaamme sellaisena kuin on. Sosiaalinen vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus ovat meille tärkeitä.

Yhteisöllisyys
Seurassamme on hyvä liikkua ja jokainen tuntee olevansa tervetullut mukaan. Panostamme joukkue- ja ryhmähengen luomiseen ja kehittämiseen. Järjestämme yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia, kuten näytöksiä, talkoita ja joukkueiden yhteisiä harjoituksia. Yhdessä on ilo liikkua!

Laadukkuus 
Harraste- ja valmennustoimintamme laadun kulmakiviä ovat koulutetut ohjaajat ja valmentajat. Mahdollistamme myös lisäkouluttautumisen ja huolehdimme ammattitaidon ylläpitämisestä. Uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdytys ovat huolellisesti suunniteltuja ja systemaattisia. Toiminta on suunnitelmallista jokaisella tasolla. Olemme vastuullinen työnantaja.

Liikunnan ilo
Seurassamme on ilo liikkua, työskennellä ja tehdä vapaaehtoistyötä. Tunneille ja harjoituksiin on kiva tulla. Onnistumisen kokemukset, merkityksellisyys ja erilaiset elämykset lisäävät iloa ja hyvinvointia

Missio / toiminnan tarkoitus:
Hyvinvointia, elämyksiä ja yhdessä liikkumisen iloa!

Harrasteliikunnan visio 2025:
“Olemme Tapiolan seudun suurin aikuisten liikuttaja. Lasten tuntitarjontamme on laaja ja monipuolinen ja osallistujamäärä on huipussaan. Lasten toimintamme on tunnettu iloisista ja ammattitaitoisesti toteutetuista tunneista.”

Kilpatoiminnan visio 2025
Voimistelijamme kilpailevat kaikilla kansallisilla tasoilla kaikissa ikäluokissa tähdäten  myös kansainvälisiin edustuspaikkoihin. Seuramme tunnetaan urheilijalähtöisestä valmennuksesta ja positiivisesta ilmapiiristä. Kilpatoimintaan pääsevät mukaan kaikki halukkaat. “