Valmennusmaksu-avustus kevät 2023 
Hakemukset on käsitelty hallituksen kokouksessa ja päätökset on ilmoitettu avustusta hakeneille